Domo totaal concept voor “Door Ondersteunen Mee Opvoeden”

IDEOLOGIE

Je kàn zoveel doen door eenvoudigweg aanwezig te zijn en mensen het gevoel te geven: '‘je staat er niet alleen voor’'
Solidariteit en sociale steun zijn in onze samenleving de meest beschermende factoren voor kwetsbare gezinnen. Domo verhoogt hun levenskwaliteit door hen te versterken, hun sociaal netwerk uit te breiden en hen aansluiting te doen vinden in de maatschappij.

VISIE

Ouders zijn de belangrijkste schakel in de opvoeding van hun kinderen. Maar in kwetsbare gezinnen met jonge kinderen is de draaglast vaak niet in evenwicht met de draagkracht.
Sommige ouders hebben het in moeilijke levensfases zo zwaar dat ze hun kinderen niet de nodige geborgenheid en structuur kunnen bieden. Daarbovenop worden deze gezinnen in de huidige maatschappij vaak geïsoleerd.
De onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige aanwezigheid van één vrijwilliger in één gezin helpt dit isolement te doorbreken. De actieve steun en inzet op empowerment en talentontwikkeling verhogen de draagkracht én de toekomstkansen voor alle leden binnen deze gezinnen.

MISSIE

Domo wil voorkomen dat alledaagse problemen in gezinnen uitgroeien tot ernstige en langdurige hinderpalen. We wensen dat hierdoor alle kinderen de kansen krijgen om uit te groeien tot evenwichtige en veerkrachtige volwassenen.
Domo werkt met vrijwilligers die wekelijks enkele uren bij het gezin in hun eigen leefomgeving doorbrengen. Zij ondersteunen hen en bieden praktische hulp bij gezins- en opvoedende taken.

De vrijwilliger peilt bij de ouders naar hun noden en wensen. Deze geven zelf aan op welk terrein en hoe het stuk gezinsweg mee bewandeld kan worden:

De vrijwilliger ‘is er’, luistert naar de ouders zonder iets op te dringen, wisselt ervaringen uit en steunt en bevestigt hen.
De vrijwilliger speelt, sport, leest, zingt, ... samen met de kinderen. Hij of zij neemt het gezin mee naar het theater, de speeltuin of de film of moedigt de kinderen aan om lid te worden van een jeugdbeweging of een sportclub. Hij of zij stimuleert hun ontwikkeling en ontdekt of bevestigt hun talenten.
De vrijwilliger ondersteunt gezinnen bij het herstellen of opbouwen van hun sociale netwerk door een brede waaier aan buitenshuis activiteiten aan te bieden. Deze activiteiten maken steeds deel uit van het reguliere aanbod in de regio.
 De vrijwilliger stimuleert hen hun kracht te (her)vinden om moeilijke situaties het
hoofd te bieden, waardoor zij weer greep krijgen op hun leven en help het gezin bij het herwinnen van hun zelfvertrouwen.
De vrijwilliger moedigt gezinnen aan om gebruik te maken van beschikbare diensten, voorzieningen en regelingen. Door samen met de ouders naar een oudercontact te gaan, naar het OCMW of de mutualiteit of door samen met hen de mogelijkheden te verkennen om hulp te zoeken, vormen ze een brug naar school, hulp- en dienstverlening.