Bekijk hier deel 1, deel 2 en deel 3 van het jaarverslag 2017 van Domo Hasselt.

 

Spelen met kleuren ... Iedereen is kunstenaar

Beschrijving
'Spelen met kleuren, iedereen is kunstenaar' is een nieuwe project dat Domo Hasselt samen met Perspectief vzw uitvoert. We brengen erkende vluchtelingen en andere Belgen samen via creatieve workshops: schilderen op doek, multicultureel koken en kinderatelier. 
Dit project wordt gesubsidieerd via de dienst Diversiteit en Internationale Solidariteit van de stad Hasselt.

De workshops worden gratis aangeboden en staan open voor iedereen. Er is geen voorkennis nodig.  Alleen goesting om je talenten te ontdekken! Meer informatie over plaats en data kan je opvragen bij Domo Hasselt. Kijk ook op deze website onder de knop activiteiten. 

Doel 
Een solied, warm en versterkend ontmoetingsaanbod creëren voor vluchtelingengezinnen in groot-Hasselt.

mini maxi bourka

 

Domo - brugfunctie tussen diensten en leefwereld

Beschrijving
Domo ondersteunt ook vluchtelingengezinnen met jonge kinderen (vanaf zwangerschap tot 12 jaar) in hun integratie- en participatieproces op maat van hun mogelijkheden en de gezinsomstandigheden. De zorgvragen situeren zich o.a. in de domeinen van ontwikkeling en opvoeding, integratie in school en buurt, invulling van vrije tijd, schools leren, het ontbreken van een sociaal netwerk.

Doel 
Domo wil de ondersteuning van deze gezinnen kwalitatief en kwantitatief verbreden en verdiepen door de samenwerking met partnerorganisaties, zoals OCMW, Gastvrij Hasselt, CLB, Arktos, Opvoedingswinkel, CAW,... te verstevigen en waar mogelijk te formaliseren.
Ook dit project wordt financieel ondersteunt door de dienst Diversiteit en Internationale Solidariteit van de stad Hasselt.

  http://create.sendtex.com/content/customers/sendtexmain/hasselt-div/mailing_assets/63703/Stadsfilosoof-Bruggen-Bouwen.jpg

Domo Hasselt doet talent groeien dankzij Hart voor Limburg  

Als kleine organisatie zijn we voortdurend op zoek naar middelen. We zijn dan ook erg blij met de financiële steun van het streekfonds Hart voor Limburg, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. We gebruiken deze 7.500 euro om onze 'gewone' werking in 2018 te versterken. We zullen investeren in de vorming van vrijwilligers, materiaal voor de speel-o-theek, materiaal voor 'Op Wieltjes' en uitstappen en activiteiten voor ouders met hun kinderen.

 IMG 4772

Project op wieltjes

Beschrijving
Met de subsidie van 3.000 € uit de middelen voor de bestrijding van kinder kansarmoede Hasselt, hebben we een uitleensysteem uitgewerkt. Ouders en kinderen kunnen allerlei materiaal lenen (gratis) om hun mobiliteit te verhogen en de motorische ontwikkeling van hun kinderen te bevorderen..

Doel

uitlenen van fietsjes, steps, schaatsen, loopfietsen, .... om goesting te geven in bewegen en de motorische ontwikkeling te stimuleren

 

Energiemeter

Beschrijving
Het elektriciteitsverbruik werd gedurende een aantal maanden dagelijks gemeten in een  10-tal kwetsbare gezinnen. Via een app op  een tablet zien de gezinnen hun verbruik en leren de pieken van hoog verbruik te interpreteren en aan te pakken. Ook het sluimerverbruik komt duidelijk in beeld. Samen met de vrijwilliger 'vriend aan huis', de studenten en het gezin worden de mogelijkheden onderzocht om het verbruik te verminderen. 


Doel

Gezinnen inzicht  geven in hun elektriciteitsverbruik en het leren beheersen. Dit project kwam tot stand in samenwerking met de richting Elektronica van de UCLL-Hasselt.

 

 

Lees hier het jaarverslag van 2015